Spoed

Spoed!

Bij spoedeisende gevallen binnen
openingstijden kunt u het beste contact
met het Dierenziekenhuis Diemen
opnemen via 020-7373170.

Wij kunnen ons dan alvast op uw komst
voorbereiden.

Ook kunt u voor overleg altijd contact
opnemen met uw eigen dierenarts via
onze facebook messenger

Bij Twijfel

Twijfelt u over de spoedeisendheid van het
probleem: kijkt u dan eens in de
opsomming van spoedgevallen hieronder.

Hier staan de meest voorkomende spoed
situaties gesorteerd op zeer spoedeisend
en op gevallen die nog wel even zouden
kunnen wachten en dus wat minder spoed
hebben.

Buiten openingstijden

(tussen 18.00 uur ‘s avonds en 8.30 uur
‘s ochtends en in het weekend)

Hugo Verwijskliniek
020 308 0750

Medisch centrum voor dieren
020 7400600

Direct bellen bij:

Na een botsing met grote snelheid is er een grote kans op inwendig letsel. De verwondingen aan de buitenkant kunnen echter meevallen. Laat uw dier daarom altijd controleren door een dierenarts.

Met veel geluid gepaard gaande ademhaling, blauwe slijmvliezen, snakken naar adem, hijgen of met veel buikbewegingen gepaard gaande ademhaling in rust. Soms durft een dier niet te gaan liggen of gaat in een afwijkende houding liggen.

Uw dier kan plots 1 of meer lichaamsdelen niet meer bewegen. Let op eventuele pijnuitingen.

Allergische reacties zijn er in vele vormen. Lichte vormen trekken meestal zelf weer weg, echter zwellingen in kop of hals gebied kunnen ademhalingsproblemen geven. Ook als zwellingen zich gaan verspreiden over het lichaam moet ingegrepen worden. Soms kan diarree optreden door de algehele reactie van het lichaam.

Bloedingen die niet stoppen binnen enkele minuten en gepaard gaan met veel bloedverlies. Probeer de bloeding te stoppen/verminderen door druk op de wond te geven: bijvoorbeeld door een handdoek/verband stevig om te wikkelen of met de vingers de bloeding dicht te drukken.

Braken en of diarree met een snelle achteruitgang van de conditie. Met name jonge dieren en kleine dieren zijn heel gevoelig voor uitdroging. Ook braken zonder resultaat is een spoedgeval met name bij de grotere hondenrassen.

Bij (uitgebreide) brandwonden. Probeer voordat u naar de dierenarts komt de wonden goed te koelen met lauw/koud water en tijdens het vervoer de wonden met natte doeken te bedekken.

Bij de volgende gebeurtenissen direct contact opnemen: 30 minuten hard persen zonder resultaat, 1-2 uur zwak persen zonder resultaat, 2-3 uur niet meer persen na de laatste pup/kitten, moederdier wat ziek wordt tijdens de bevalling

Heeft u gezien dat uw dier een voorwerp heeft ingeslikt; neem dan direct! contact op. LAAT NOOIT UW HUISDIER BRAKEN DOOR ZOUT IN DE BEK TE GEVEN: DIT IS UITERST GIFTIG. Bij het vermoeden van het inslikken van een giftige stof kunt u zo mogelijk het beste de verpakking meenemen.

Veel pogingen tot plassen doen zonder of met gering resultaat (dit kan lijken op poepen zonder resultaat), likken aan de penis, steeds zieker wordend dier. Neem bij een vermoeden zo snel mogelijk contact op.

Oververhitting kan onder andere ontstaan door een verblijf in de de warme auto of bij inspanning bij hoge temperaturen. Leg uw dier op een koele plek en koel hem zo goed mogelijk af met koel water (bijvoorbeeld de tuinslang).

Een buik die sneller dikker wordt. Dit kan door vocht of gas worden veroorzaakt. Hier moet snel naar worden gekeken. Pogingen tot braken zonder resultaat kan hier soms bij horen.

Aanvallen gepaard gaande met stijve/trillende spieren, urineverlies en bewustzijnsverlies, zonder dat deze gepaard gaan met een duidelijke herstelperiode tussen de aanvallen door.

Pussige/stinkende uitvloeiing uit de vagina van een ongesteriliseerd dier kan duiden op een baarmoederontsteking. Bijkomende symptomen zijn meestal veel drinken en plassen en algemeen ziek zijn van het dier.

Afhankelijk van het gif zijn er vele verschijnselen mogelijk. Neem zo mogelijk de verpakking van de giftige stof mee als u naar de praktijk komt.

Open wonden die gehecht moeten worden dienen het best zo vers mogelijk te worden gehecht. Als er meer dan 6 uur verstreken is na het ontstaan, moeten de wondranden operatief opgefrist worden.

Bij uitpuilen van een oog: probeer zo snel mogelijk de ooglidranden over het oog te trekken. Als dit niet lukt direct naar dierenarts. Houdt ondertussen het oog beschermd tegen uitdroging door slaolie op het oog te druppelen en bescherm het oog tegen stoten e.d.

Als duidelijk is dat een bot gebroken is, bijvoorbeeld door een extreem afwijkende stand of uitstekend bot of extreme pijnlijkheid.

Het is onmogelijk een complete opsomming van alle spoedgevallen te geven: bij twijfel kunt u altijd het beste contact opnemen.

Binnen 12 uur bellen bij:

Uw dier heeft meer moeite met ademhalen, maar hoest niet en wil nog eten en drinken.

Onophoudelijk braken en/of diarree zonder snel conditieverlies.

Heftig krabben, likken en/of bijten van het eigen lichaam. Mogelijk verwond het dier zichzelf hierbij zelfs.

Uw dier wil één of meerdere poten nauwelijks belasten.

Uw dier perst op de ontlasting, maar er komt niets of nauwelijks iets uit. Weet zeker dat het dier wel kan plassen: bij twijfel direct contact opnemen.

Uw dier is momenten verminderd aanspreekbaar. Kan stijve of trillende spieren hebben. Kan urine laten lopen. Kan wegdraaiende of trillende ogen hebben. Voorkom dat het dier zich kan verwonden, maar pas op dat u niet zelf per ongeluk wordt verwond. Deze aanval komt een enkele keer voor en duurt maximaal 1,5 minuut en het dier komt volledig bij en hervat zich. In alle andere gevallen direct contact opnemen.

Een kat /konijn/knaagdier die een dag niet eet komt al in een vicieuze cirkel met vervetting van de lever. Met name zwaarlijvige dieren hebben hier sneller last van.

Ernstige jeuk aan de oren of een scheve kopstand of vieze (mogelijk zelfs bloederige) uitvloeiing uit de oren kunnen duiden op een ooronsteking. Mogelijk zelfs met een kapot trommelvlies.

Het is onmogelijk een complete opsomming van alle spoedgevallen te geven: bij twijfel kunt u altijd het beste contact opnemen.