Larynxparalyse

Deel deze pagina

Larynxparalyse bij de hond

Larynxparalyse oftewel stembandverlamming is een sterk onderschat probleem bij honden. Heel veel van de symptomen worden weggeschoven onder het ouder worden van het dier, omdat ze heel geleidelijk aan erger worden.

Typische klachten zijn:

  • warmte intolerantie (deze honden hebben het heel zwaar in de zomer maanden)
  • heel veel hijgen
  • een typisch ggg geluid met hijgen

De klachten ontstaan doordat de opening naar de luchtpijp is vernauwd. De stembanden hangen als een soort losse gordijnen voor de ingang van de luchtpijp. Normaal gesproken horen deze met iedere ademhaling open en dicht te gaan door de spieren die hierop aangrijpen.

Eenzijdige of beiderzijdse larynxparalyse maakt een groot verschil

Bij een eenzijdige stembandverlamming heeft een dier geen symptomen, want de opening van de luchtpijp wordt nog groot genoeg gemaakt door de goed functionerende stemband. Als het probleem echter beiderzijds wordt dan hangen er 2 slappe gordijntjes voor de opening van de luchtpijp. Hierdoor wordt de opening van de luchtpijp sterk vernauwd met name tijdens inademing. De honden krijgen hierdoor meer moeite met ademen. Doordat honden normaal hun warmte kwijtraken met de ademhaling raakt ook dit verstoord en hebben honden steeds meer moeite met de warmte.

Achterliggende oorzaken

Oorzakelijke problemen kunnen liggen in een algemene zenuwaandoening of een traag werkende schildklier, waarbij ook vaak zenuwstoornissen ontstaan.

De aandoening komt eigenlijk alleen voor bij oudere, grote honden zoals bijvoorbeeld retrievers. Een enkele keer zien we daarop een uitzondering.

Operatie van de Larynxparalyse

Bij een operatie wordt eenzijdig (altijd links) de stemband naar opzij weggetrokken door het kraakbeen (cricoid) waar de stemband aan vast zit, weg te draaien. Éen van de weinige specialisten die deze operatie regelmatig in Nederland uitvoert is Drs. Franc Viehoff. Hij opereert regelmatig bij ons, waaronder honden met larynxparalyse. Daardoor is het team van Dierenziekenhuis Diemen ook bedreven in de herkenning van symptomen en het opstellen van een plan.

Er wordt vaak gevraagd of een operatie de moeite waard is voor een oudere hond, echter dit is zeker het geval. Natuurlijk blijft het een operatie, maar de honden knappen enorm op. De meeste eigenaren melden al direct na de operatie dat de honden enorm verbeterd zijn en ze niet meer terug herkennen, omdat ze 4 jaar jonger lijken.

Complicaties

De belangrijkste complicatie na een operatie aan larynxparalyse is dat de hond meer kans heeft zich te verslikken. Omdat de stembanden een belangrijke functie spelen in het afsluiten van de luchtpijp tijdens het slikken, maken deze dieren daar meer kans op na operatie. Hierdoor moet altijd goed opgelet worden op hoestklachten en geven we hierdoor eerder dan bij een andere hond antibiotica ter behandeling van longinfecties.

Heeft u misschien twijfel of uw hond aan larynxparalyse lijdt, neem dan contact op met Dierenziekenhuis Diemen.